Ulkoinen arviointi

Ulkoinen arviointi osana ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän arviointia

Ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin osaksi liitettiin ulkoinen arviointi, jota varten nimettiin ulkoinen asiantuntijaryhmä. Ulkoisessa arvioinnissa tarkoituksena oli tulkita ja syventää meta-arvioinnin tuottamia tuloksia ja johtopäätöksiä sekä koota keskeisten hyödynsaajien ja sidosryhmien kokemukset arviointijärjestelmän toimivuudesta.

Ulkoisessa arvioinnissa analysoitiin Karvin toteuttamien kansallisten oppimistulosarviointien ja arviointijärjestelmän meta-arvioinnin tuottamaa tietoa. Lisäksi ulkoisessa arvioinnissa koottiin haastattelemalla keskeisten arviointitiedon hyödyntäjien ja sidosryhmien kokemuksia oppimistulosten arviointijärjestelmän toimivuudesta, hyödynnettävyydestä ja vaikuttavuudesta sekä näkemyksiä järjestelmän kehittämistarpeista.

Ulkoinen asiantuntijaryhmä

Janne Hietanummi, kehitysjohtaja, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Erja Kotimäki (pj.), lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ulla Mäntykangas, opetussuunnitelmakoordinaattori, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Sari Pöllänen, HRD Manager, Stora Enso Oyj

Ulkoisen asiantuntijaryhmän tehtävät

 • Laatia suunnitelma ulkoisen arvioinnin toteuttamiseksi
 • Organisoida ulkoinen arviointi yhdessä Karvin kanssa
 • Johtaa ja toteuttaa ulkoinen arviointi
  • tulkita ja syventää meta-arvioinnin tuottamia tuloksia ja johtopäätöksiä
  • koota keskeisten hyödynsaajien ja sidosryhmien kokemukset arviointijärjestelmän toimivuudesta
 • Tulkita ulkoisen arvioinnin tulokset
 • Laatia loppuraportti ulkoisesta arvioinnista ja arvioinnin tuloksista
 • Laatia ehdotus kansallisen arviointijärjestelmän kehittämiseksi yhdessä Karvin kanssa

Ulkoisen arvioinnin arviointiasetelma

Ulkoisen arvioinnin asiantuntijaryhmä laati arviointikysymykset, keräsi arviointiaineiston ja analysoi sen pohjalta nousevat tulokset. Kuviossa 1 on esitelty ulkoisen arvioinnin arviointiasetelma.

Ulkoisen arvioinnin arviointiasetelma
Kuvio 1. Ulkoisen arvioinnin arviointiasetelma

Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset

 1. Millaista tietoa oppimistulosten arvioinnin ja meta-arvioinnin tuottaman tiedon pohjalta on jo olemassa arviointijärjestelmän toimivuudesta?
 2. Millaista tietoa oppimistulosten arvioinnin ja meta-arvioinnin tuottaman tiedon pohjalta on jo olemassa arviointijärjestelmän hyödynnettävyydestä ja vaikuttavuudesta?
 3. Mitä uutta tietoa tarvitaan oppimistulosten arvioinnin ja meta-arvioinnin tuottaman tiedon lisäksi arviointijärjestelmän toimivuudesta?
 4. Mitä uutta tietoa tarvitaan oppimistulosten arvioinnin ja meta-arvioinnin tuottaman tiedon lisäksi arviointijärjestelmän hyödynnettävyydestä ja vaikuttavuudesta?
 5. Mitä em. tiedon perusteella voidaan päätellä arviointijärjestelmän toimivuudesta, hyödynnettävyydestä ja vaikuttavuudesta?

Ulkoisen arvioinnin raportti julkaistaan sähköisenä syksyllä 2017.