Synteesi oppimistulosarvioinneista

Synteesianalyysi osana ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän arviointia

Synteesianalyysi on osa ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän meta-arviointia. Synteesiin on tiivistetty vuosina 2006-2017 toteutettujen ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien keskeisimmät tulokset ja havainnot näyttöjen arvosanoista ja toteuttamis- ja arviointikäytännöistä sekä näyttötoiminnan, näyttösuunnitelmien ja näyttöjen laadusta.

Aineisto

Synteesin aineisto on nähtävillä alla olevassa taulukossa. Synteesianalyysi on koottu 21 perustutkinnon tuloksista kaikilta ammatillisen koulutuksen kahdeksalta koulutusalalta. Arvioinneissa on ollut mukana 99 koulutuksen järjestäjää, joista 6 on ruotsinkielisiä järjestäjiä. Aineistossa on mukana 22 234 opiskelijan tulokset yhteensä 97 532 ammattiosaamisen näytöstä. Yhteenveto kattaa 7 595 erityisopiskelijan näyttöä. Itsearvioinnin tulokset sisältävät yhteenvedon 494 itsearvioinnista. Näytön kuvauksia koskeva yhteenveto on laadittu 70 920 näytön kuvauksen analyysin pohjalta ja näyttösuunnitelmien yhteenveto 438 analyysin pohjalta. Arviointikäyntejä on tehty 34.

Taulukko 1. Synteesin arviointiaineisto

Synteesianalyysin raportti julkaistaan sähköisenä syksyllä 2017.