Koulutuksen järjestäjien näkemyksiä arviointijärjestelmästä

Koulutuksen järjestäjille toteutettu kysely osana ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmän arviointia

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinneissa mukana olleille koulutuksen järjestäjille toteutettiin keväällä 2016 kysely, jossa he arvioivat kansallisen oppimistulosten arvioinnin toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, arviointien tuottamia tuloksia sekä arvioinnin hyödyllisyyttä, luotettavuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tarkoituksena oli toimia myös itsearviointina koulutuksen järjestäjille.

Kyselyn kohderyhmänä oli 100 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joista 93 suomenkielisiä ja seitsemän ruotsinkielisiä. Kyselyyn saatiin yhteensä 87 vastausta, joista 81 edusti suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä oppilaitoksia. Vastausprosentti oli siis kokonaisuudessaan 87 %.

Koulutuksen järjestäjät vastasivat kyselyyn monipuolisissa vastaajaryhmissä, joissa oli mukana useimmiten oppilaitosten henkilökuntaa, kuten opettajia, koulutusalajohtajia, rehtoreita, koulutus-, laatu- ja kehittämispäälliköitä sekä näyttötoimikunnan jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi useissa vastaajaryhmissä oli työelämän edustajia sekä opiskelijoita.

Kyselyn rakenne

Kyselyssä oli neljä eri osiota, jotka liittyivät:
1) oppimistulosten arviointien tuottamaan tietoon,
2) oppimistulosten arviointien toteuttamistapaan,
3) koulutuksen järjestäjän omaan toimintaan, tiedon hyödyntämiseen ja laadun varmistamiseen sekä
4) oppimistulosten arvioinnin kehittämiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Kolmannessa osiossa oli myös erityisesti ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen jäsenille suunnattuja kysymyksiä.

Koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn tulokset julkaistaan sähköisenä syksyllä 2017.