Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi (meta-arviointi)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti vuosina 2016–2017 ammatillisen koulutuksen näyttöperusteisen arviointijärjestelmän meta-arvioinnin. Meta-arviointi kohdistui ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arvioinnin toimivuuteen, hyödyllisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Arvioinnin osana toteutettiin oppimistulosten arviointien synteesianalyysi, johon on koostettu tietoa 21:sta ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnista. Lisäksi meta-arvioinnin yhtenä osana toteutettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille kysely keväällä 2016.

Meta-arviointia varten koottiin myös ulkoinen asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa ulkoinen arviointi ja olla mukana laatimassa kehitysehdotusta ammatillisen koulutuksen arviointijärjestelmästä yhdessä Karvin asiantuntijoiden kanssa.

Synteesianalyysin, koulutuksen järjestäjille toteutetun kyselyn ja ulkoisen arvioinnin tulokset julkaistiin keväällä 2018. Arvioinnin tulosten perusteella on käynnistetty arvioinnin kehittäminen ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän uudistamiseksi.