Karvin tulevaisuustyöpaja ammatillisen koulutuksen arvioinnin suuntaviivojen määrittämiseksi

Karvi järjesti 3.10.2017 yhteistyössä Turun yliopiston tulevaisuudentutkimuksen osuuskunnan Futures Research Consultingin kanssa tulevaisuustyöpajan, jossa visioitiin monipuolisella joukolla ammatillisen koulutuksen arvioinnin tulevaisuutta.

Kuva materiaalipöydästä
Työpaja järjestettiin Helsingin Paasitornissa

Työpaja oli jatkoa Karvin vuosina 2016–2017 kansallisen arviointisuunnitelman mukaan toteuttamalle ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän meta-arvioinnille. Meta-arviointi kohdistuu ammattiosaamisen näyttöihin perustuvan oppimistulosten arviointijärjestelmän hyödyllisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Tilannekuva työpajasta
Ulla Mäntykankaan alustus Reformi pähkinänkuoressa

Työpajassa käsiteltiin seuraavia teemoja:

  • Muuttuva työelämä ja osaaminen
  • Ammatillisen koulutuksen reformi pähkinänkuoressa
  • Miten ammatillinen koulutus vastaa tulevaisuuden työelämän asettamiin vaatimuksiin?
  • Miten ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista pitäisi mitata ja arvioida muuttuvassa maailmassa?

Päivä oli erittäin antoisa ja keskustelu hedelmällistä. Tunnelma oli kiireetön, tulevaisuusajatteluun vapauttava ja tehokas. Arvioinnin kehittämistyö jatkuu tämän pohjalta, ja mahdollisesti alkuvuodesta tulevaisuustyöpaja tulee saamaan jatkoa skenaariotyöskentelyn muodossa.

Karvin blogissa on julkaistu 20.10.2017 myös blogiteksti tulevaisuustyöpajasta nimellä FRC ja Karvi arvioinnin tulevaisuutta pohtimassa. Tekstin kirjoittaja on meta-arvioinnin asiantuntijaryhmän jäsen DI Janne Hietanummi.

Kestävän kehityksen osaamisen arviointi valmistunut

Ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen oppimistulokset arvioitu – opiskelijoiden osaaminen hyvällä tasolla

Karvi arvioi kestävän kehityksen osaamista, opetusta ja koulutuksen järjestäjän toimintaa ammatillisissa perustutkinnoissa keväällä 2015. Arviointi sisälsi oppimistulosten arviointikokeen lisäksi koulutuksen järjestäjien ja opettajien itsearvioinnin. Kestävän kehityksen arviointi kohdistui ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen kestävän kehityksen osaamiseen. Eri osa-alueita tarkasteltiin kokonaisosaamisen sekä tiedollisen ja taidollisen osaamisen näkökulmista. Arviointi toteutettiin kokonaan sähköisesti.

Arvioinnin tulokset kommenttipuheenvuoroineen esiteltiin Helsingin Postitalon auditoriossa tiistaina 16.5.2017 klo 12.00–16.00.  Julkistamistilaisuus on katsottavissa videotallenteena.

Ammatillisen peruskoulutuksen kestävän kehityksen arviointiraportti on ladattavissa tästä.

Erkka Laininen on myös kirjoittanut aiheeseen liittyen blogitekstin ”Kestävää kehitystä edistävät oppimisympäristöt”.

Lisätietoja:

Arviointineuvos Mari Räkköläinen
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
mari.rakkolainen@karvi.fi
+358 29 533 5527